Extra werkzaamheden calculeren

  📧
Extra werkzaamheden calculeren
Je bent er bijna Terug
Mag het een beetje meer zijn?
Schoonmaak

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft het juiste calculatiemodel toegepast.
 • heeft de juiste basisgegevens en kengetallen toegepast.
 • heeft de berekening(en) correct en foutloos uitgevoerd.
 • heeft deze op papier gezet en tijdig aangeboden.
 • heeft uitnodiging tot het geven van feedback tijdig verzonden. 
 • heeft eventuele feedback doelmatig verwerkt.
 • heeft alle vragen beantwoord. 

 

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Het reguliere werk wordt in een PVA vastgelegd. Maar soms zijn er extra werkzaamheden, bijvoorbeeld extra toiletrondes nadat er veel bezoek is geweest, extra werk na een verbouwing of het wassen van lamellen. Extra werk wordt niet in de SLA opgenomen. Dit wordt apart berekend en is extra omzet voor Youngflex. Bij deze opdracht ga je een calculatie maken voor het extra werk. Leg daarbij altijd de link met het PVA van het betreffende object of de SLA van het betreffende account.

Wat moet je doen
 1. Maak eerst een werkafspraak met je begeleider. Vraag een kopie van een bestaande offerte die betrekking heeft op extra werkzaamheden. Onderzoek op welke manier extra werkzaamheden gecalculeerd worden. Vraag naar de verschillende calculatiemodellen.
 2. Ga nu zelf extra werkzaamheden calculeren.
  Calculeer twee extra werkzaamheden voor één specifiek object. Het gaat erom, dat je gebruik maakt van de echte gegevens zoals tijdsduur, oppervlakte, enz. Je moet dus specifiek zijn. Pas het juiste calculatiemodel toe.
 3. Bied de calculatie per e-mail aan bij je begeleider; dit gaat dus buiten dit leersysteem om!
 4. Nodig je begeleider uit tot het geven van feedback.
 5. Heb je alle stappen doorlopen? Klik op ‘Opdracht afronden’ en beantwoord de vragen.
Voldoende
 • Je hebt realistische basisgegevens en kengetallen toegepast.
 • Je hebt het juiste calculatiemodel toegepast.
 • Je hebt de berekeningen correct en foutloos uitgevoerd.
 • Je hebt de calculatie overzichtelijk op papier gezet.
 • Je hebt de calculatie tijdig aan je begeleider gemaild.
 • Je hebt de feedback verwerkt.
 • Je hebt alle vragen beantwoord.
tot 60 min.
***
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.