Plan van aanpak nalopen
Je bent er bijna Terug
Goed plan?
Schoonmaak

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft de opdracht stap voor stap uitgevoerd.
 • heeft de opdracht tijdig afgerond; alle voorgeschreven elementen zoals het plan van aanpak zijn vooraf aan u bekendgemaakt.
 • heeft de opdracht individueel afgerond, ook al is er tijdens de opdracht samengewerkt.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd. Eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het toetsen van een plan van aanpak aan de werkelijkheid.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Om de effectiviteit van het schoonmaakwerk te kunnen garanderen, is voor elk object een plan van aanpak opgesteld. In het plan staat welke schoonmaakwerkzaamheden gedaan worden, hoe vaak deze moeten gebeuren en met welke middelen dit gebeuren moet. Plan klaar, opdrachtgever tevreden? Was het maar zo simpel. Waar mensen werken, ontstaan soms gewoontes en routines die niet aansluiten bij het plan van aanpak. Ook verandert het gebruik van de ruimte weleens. Hoe zit dat bij jouw object? Tijd om jezelf een paar vragen te stellen tijdens een controleronde in de dagelijkse praktijk.

Is het plan van aanpak voldoende actueel? Specifiek genoeg om er goed mee te kunnen werken? Staan er realistische en haalbare normen in (tijd, oppervlakte e.d.)? Is het plan van aanpak voldoende sturend t.a.v. het gebruik van schoonmaakmiddelen?

Wat moet je doen
 1. Bestudeer het plan van aanpak van een van de Youngflex-objecten.
  Bied het bestaande plan aan bij je begeleider; hij/zij moet weten welk plan jij hebt gebruikt voor deze opdracht.
 2. Doe vervolgens een analyse in de praktijk: in samenwerking met schoonmaakmedewerkers ter plaatse ga je na of het plan van aanpak wordt uitgevoerd zoals het beschreven is.
Voldoende
 • Je hebt de meest recente versie van het plan van aanpak voor deze opdracht gebruikt.
 • Je hebt alle onderdelen van het plan nauwgezet vergeleken met de werkelijkheid; dit is gebeurd op basis van observatie.
 • Je hebt de werkzaamheden getoetst aan de normen uit het plan.
 • Je hebt (werk)ervaringen van schoonmaakmedewerkers betrokken bij de analyse.
 • Je hebt de juiste conclusie getrokken.
60+ min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.