Verantwoorden gewerkte uren

  📧
Verantwoorden gewerkte uren
Je bent er bijna Terug
Heb je een verklaring?
Schoonmaak

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft de juiste basisgegevens gebruikt.
 • heeft de vergelijking gebaseerd op een bepaalde periode.
 • heeft de berekeningen foutloos uitgevoerd.
 • heeft een conclusie gemaakt die teruggebracht kan worden naar de basisgegevens.
 • heeft alle vragen beantwoord. 

 

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Salariskosten zijn de grootste kostenpost van Youngflex. Het is daarom belangrijk dat de uren van de medewerkers goed worden bijgehouden en dat er goed op de inzet van de gewerkte uren wordt gelet. Dit doe je door de SLA van een object te vergelijken met de geregistreerde uren. Zolang er geen aparte werkzaamheden zijn geoffreerd, moeten de uren gelijk zijn met de SLA. Als er meer uren gemaakt zijn dan in de SLA, dan wordt er verlies geleden. Jij gaat uitzoeken of er een verschil is en wat daarvan de oorzaak is.

Bij deze opdracht ga je uitzoeken hoeveel uren er gewerkt zijn. Dit doe je voor een bepaald object en voor een bepaalde periode. Hiervoor zijn de volgende basisgegevens nodig:

 • de SLA van het betreffende object.
 • de registratie van de gewerkte uren van het betreffende object.
 • de eventuele offertes, calculaties en/of opdrachten voor extra werkzaamheden.
Wat moet je doen
 1. Maak een werkafspraak met je begeleider; spreek een bepaalde periode af waarop jij de controle gaat uitvoeren. Zorg dat je de benodigde basisgegevens ontvangt.
 2. Bestudeer de basisgegevens, zorg ervoor dat je weet wat je leest.
 3. Vergelijk de ingezette uren met de SLA en eventuele gegevens voor de extra werkzaamheden.
Voldoende
 • Je hebt de juiste basisgegevens geanalyseerd.
 • Je vergelijking is gebaseerd op informatie van dezelfde periode.
 • Je hebt de verschillen correct berekend.
 • Jouw conclusie is terug te rekenen naar de basisgegevens.
 • Je hebt alle vragen beantwoord.
tot 60 min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.