Beoordelingscriteria opstellen

  📧
Beoordelingscriteria opstellen
Je bent er bijna Terug
Houd jij de score bij?
Schoonmaak

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft beoordelingscriteria opgesteld in overeenstemming met het functieprofiel.
 • heeft zich aan de overige eisen van de beoordelingscriteria gehouden.
 • heeft zijn/haar werk tijdig aangeboden.
 • heeft uitnodiging tot het geven van feedback tijdig verzonden. 
 • heeft alle vragen adequaat beantwoord.

 

 

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Om te bepalen of medewerkers goed functioneren, worden er beoordelingsgesprekken gevoerd. Dit wordt gedaan door de managers. Zo ook bij Gom en bij Youngflex. Het functioneren van een medewerker wordt beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Maar wat zijn deze criteria? In deze opdracht ga jij die beoordelingscriteria opstellen. 

Wat moet je doen
 1. Vraag de functieprofielen op van de schoonmaakmedewerkers uit jouw team.  Bestudeer de profielen. Analyseer hoe deze zijn opgebouwd.
 2. Stel zelf criteria op, waarop de medewerkers beoordeeld kunnen worden. Deze criteria moeten aan de volgende eisen voldoen:
  • De criteria moeten zoveel mogelijk SMART geformuleerd zijn.
  • De criteria moeten in overeenstemming zijn met het functieprofiel.
  • De criteria moeten voldoen aan de wet- en regelgeving.
 3. Bied de schriftelijke uitwerking tijdig per e-mail aan bij je begeleider; dit gaat dus buiten dit leersysteem om!
 4. Nodig je begeleider uit tot het geven van feedback.
 5. Heb je alle stappen doorlopen? Klik dan op ‘Opdracht afronden’ en beantwoord alle vragen.

Optioneel: Maak een werkafspraak met je begeleider. Vraag hem/haar naar de vastgestelde beoordelingscriteria. Vergelijk jouw versie met een voorbeeld beoordeling. Hierbij geldt natuurlijk: ga strikt vertrouwelijk met persoonlijke informatie om!

Voldoende
 • Je hebt je aan de eisen van de beoordelingscriteria gehouden.
 • Je hebt jouw beoordelingscriteria op papier gezet en deze tijdig aan je begeleider gemaild.
 • Je hebt je werk n.a.v. de feedback verbeterd.
 • Je hebt alle vragen beantwoord.
tot 60 min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.