Perioderapporten vergelijken

  📧
Perioderapporten vergelijken
Je bent er bijna Terug
Ging dat goed?
Schoonmaak

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft de juiste vergelijkingen gemaakt.
 • heeft de juiste conclusies getrokken.
 • heeft alle vragen beantwoord.
 • heeft antwoorden adequaat beargumenteerd.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Iedere vier weken ontvangt de manager een perioderapport. Hierin staan alle cijfers over een bepaalde periode zoals de gemaakte uren, het aantal gebruikte artikelen, de omzet en nog veel meer. Aan de hand van dit rapport wordt er beoordeeld hoe er in deze periode gepresteerd is. Jij gaat deze beoordeling maken.

Bij deze opdracht ga je het rapport van een bepaalde periode vergelijken met de vorige periode.

Hiervoor heb je nodig:

 • een recent perioderapport (liefst niet ouder dan vier weken)
 • een perioderapport van de periode daarvoor
Wat moet je doen
 1. Maak eerst een werkafspraak met je begeleider en zorg dat je de benodigde rapporten ontvangt.
 2. Bestudeer de perioderapporten, zorg ervoor dat je weet wat je leest.
 3. Vergelijk de cijfers van de rapporten met elkaar.
 4. Noteer vijf dingen die jou opvallen, deze noemen we de ‘highlights’.
 5. Klik op ‘Opdracht afronden’ en beantwoord alle vragen.
Voldoende
 • Je hebt de juiste perioderapporten gebruikt.
 • Je hebt de juiste vergelijkingen gemaakt.
 • Je hebt dit ordelijk en systematisch uitgevoerd.
 • Je hebt alle vragen beantwoord.
60+ min.
***
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.