Trimesterbestelling doen
Je bent er bijna Terug
Grijp niet mis!
Schoonmaak

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft de opdracht stap voor stap uitgevoerd.
 • heeft de opdracht individueel afgerond, ook al is er tijdens de opdracht samengewerkt.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd. Eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het opstellen en onderbouwen van een trimesterbestelling.

 

 

 

 

 

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Op elk object moet genoeg materiaal aanwezig zijn om het werk goed te kunnen doen. Logisch natuurlijk. De werkkast is de schatkamer met verbruiksartikelen en materiaal. Is de kast netjes? Opgeruimd? Schoon? Vergeet niet dat de werkkast ook een visitekaart is van Gom.
Je kunt drie keer per jaar een bestelling doen. Dit heet de trimesterbestelling. Die bestelling plaats je met behulp van je (werk)tablet. Maar wanneer is de bestelling nu precies goed? Op basis van welke informatie neem je beslissingen?

Wat moet je doen
 1. Doe eerst schriftelijk een voorstel voor de trimesterbestelling en bied deze ter beoordeling aan bij je begeleider. Dit gaat buiten deze omgeving om.

  Wees duidelijk waar de bestelling betrekking op heeft. Zorg dus dat duidelijk is op welke periode de bestelling betrekking heeft, wat je wilt bestellen en hoeveel je wilt bestellen. De bestelgrootte (aantal x besteleenheid) moet reëel zijn. Om de bestelgrootte goed te kunnen beoordelen, moet je voorstel voorzien zijn van een schriftelijke toelichting. Zet op papier op welke manier je de bestelgrootte hebt bepaald. Hoe is dit gegaan? Alleen of met behulp van schoonmaakmedewerkers? Standaard of uitzonderingen?
 2. Vraag feedback aan je begeleider. Doe dit door deze opdracht te delen met je begeleider.

  Let op: Je voorstel moet eerst goedgekeurd zijn voordat je een definitieve trimesterbestelling kunt plaatsen m.b.v. je (werk)tablet. Het daadwerkelijk plaatsen van de bestelling is geen onderdeel van deze opdracht.
Voldoende
 • Aan het bepalen van de bestelgrootte is een correcte inventarisatie voorafgegaan.
 • De bestelgrootte is realistisch en gebaseerd op de standaard besteleenheden.
 • Alle vragen zijn volledig beantwoord.
 • De antwoorden zijn specifiek. Wie er niet bij was, begrijpt toch wat je bedoelt.
 • Tijdens de opdracht heb je initiatief getoond. Bijvoorbeeld door vragen te stellen.
 • Tijdens de opdracht heb je goed samengewerkt.
tot 60 min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.