Begeleidingsstructuur leren kennen

  📧
Begeleidingsstructuur leren kennen
Je bent er bijna Terug
Wie doet wat?
Introductie

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft de opdracht stap voor stap uitgevoerd.
 • heeft de opdracht individueel afgerond, ook al is er tijdens de opdracht samengewerkt.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd. Eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het bespreken van de begeleidingsstructuur voor het traject van De Zellingen.
 • heeft de vragen foutloos beantwoord (bij afronding).

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Leuk dat je bij De Zellingen bent! Je bent natuurlijk verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Maar… je hoeft dat heus niet in je eentje te doen. Tijdens het werk doe je de opdrachten die op deze site te vinden zijn.

Je aanspreekpunt is de werkbegeleider. Dit is een ervaren collega die jou op weg helpt.

De werkbegeleider heeft het beste overzicht van de dingen die gedaan kunnen worden. Je werkbegeleider kan jou vragen om een to-do lijst te maken. De werkbegeleider onderhoudt contacten met de begeleidende docent van Albeda.

Aan het einde van de middag zit de begeleidend docent de dagevaluatie voor. Samen bespreek je de leerervaringen. Eerst de positieve dingen, daarna de verbeterpunten.

Wat moet je doen
 1. Lees hoe de begeleiding is geregeld.
 2. Rond de opdracht af door alle vragen te beantwoorden. 
Voldoende
 • Je weet hoe de begeleiding is geregeld; de vragen bij de afronding zijn juist beantwoord.
 • Tijdens de opdracht heb je initiatief getoond door vragen te stellen.
tot 60 min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.