Kennismaken met De Zellingen

  📧
Kennismaken met De Zellingen
Je bent er bijna Terug
Welkom bij De Zellingen!
Introductie

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft de opdracht stap voor stap uitgevoerd.
 • heeft de opdracht individueel afgerond, ook al is er tijdens de opdracht samengewerkt.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd. Eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, een nader onderzoek naar de organisatie en dienstverlening van De Zellingen.
 • heeft de vragen foutloos beantwoord (bij afronding).

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Leuk dat je bij De Zellingen bent! Hopelijk doe je veel leuke ervaringen op in het vakgebied waarvoor jij hebt gekozen: de facilitaire dienstverlening. Als je even om je heen kijkt, denk je misschien ‘waar ben ik terecht gekomen?’ Begrijpelijk, want zo vaak kom je niet in een zorginstelling.

Wat moet je doen

Ga eerst online op onderzoek uit, door de deelopdrachten te doen die hieronder staan.

 

 1. Zoek uit wat De Zellingen voor organisatie is.
 2. De Zellingen biedt een breed pakket aan diensten op het gebied van zorg, wonen, welzijn en preventie. Wat allemaal? Check bijvoorbeeld de bedrijfsfilm en de Producten- en dienstengids.
 3. Lees de brochure van Rijckehove. Welke zorg wordt er geboden?
 4. Zoek uit wat het verschil is tussen thuiszorg en een verpleeghuis zoals Rijckehove.
 5. Zoek ook uit wat de begrippen palliatieve zorg, somatische zorg en psychogeriatrische zorg betekenen.
 6. Optioneel
  Neem deel aan de rondleiding door De Zellingen.

Heb je genoeg gezien en gehoord? Rond de opdracht individueel af (online!) en beantwoord vragen die bij de afronding worden gesteld.

Voldoende
 • Je kunt in je eigen woorden vertellen welke zorg De Zellingen biedt en wat de verschillen daartussen zijn; de vragen bij de afronding zijn juist beantwoord.
 • Je kunt uitleggen voor wie de diverse afdelingen van De Rijckehove geschikt zijn: welke mensen wonen of verblijven er?
 • Tijdens de opdracht heb je initiatief getoond door vragen te stellen.
60+ min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.