Reguliere schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren

  📧
Je bent er bijna Terug
Gegarandeerd schoon
Schoonmaak

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft methodisch gewerkt: stap voor stap en in een juiste, doelmatige volgorde.
 • heeft zijn werkzaamheden aan de omstandigheden aangepast.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het reinigen volgens werkinstructie of werkplan.

 

 

 

 

 

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Opruimen, schoonmaken, wassen, poetsen, reinigen, desinfecteren, schrobben, lappen, vegen en stofzuigen. Overal waar wordt geleefd en gewerkt, wordt ook schoongemaakt. Meestal wordt er stap voor stap schoongemaakt, volgens een schoonmaakwerkplan. Bij De Zellingen is dit uitgewerkt in zogeheten thema- en taakkaarten. Wat jij moet doen, is afhankelijk van de afdeling waar je werkt. Sommige schoonmaakwerkzaamheden, bijvoorbeeld specialistische reiniging, worden door anderen gedaan.

Wat moet je doen
 1. Bespreek met je werkbegeleider welke ruimte(n) moeten worden schoongemaakt en welke kaart daarbij hoort.
 2. Bekijk de kaart. Welke vragen wil je nog stellen aan je begeleider voordat je begint? Hierbij kun je denken aan vragen als:
  • ​Welke schoonmaakmiddelen en -materialen zijn nodig om het werk te kunnen doen? Welke zijn verplicht?
  • Hoort ‘opruimen’ ook bij de schoonmaakactiviteiten of juist niet? Hoe moet je omgaan met persoonlijke eigendommen van bewoners, bezoekers of medewerkers?
  • Op welke manier vindt de controle van het schoonmaakwerk plaats?
  • Welke kritieke punten zijn op het schoonmaakwerk van toepassing?
 3. Maak de ruimten schoon volgens de taakkaart. Je moet methodisch werken. Dit betekent: stap voor stap en in een logische volgorde. Bovendien moet je rekening houden met de bedrijfs- en locatierichtlijnen. 
Voldoende
 • Je hebt het schoonmaakwerk volgens het werkplan uitgevoerd.
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je hebt je werkwijze aan onvoorziene omstandigheden aangepast, zoals de omgeving of het gedrag van bewoners.
 • Je hebt veilig en ergonomisch gewerkt. Indien nodig heb je de juiste, persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het schoonmaakwerk gebruikt.
 • Je hebt de juiste schoonmaakmiddelen gebruikt; deze zijn op de juiste manier toegepast.
 • Je hebt het schoonmaakwerk zelf gecheckt op kwaliteit; daarna is het werk inspectiegereed opgeleverd.
60+ min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.