Tellen van platgoed
Je bent er bijna Terug
Precies genoeg
Facility & overig

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft de opdracht stap voor stap uitgevoerd.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd. Eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het tellen van platgoed.

 

 

 

 

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Het wassen van textiel van De Zellingen, zoals lakens, slopen, washandjes etc. is uitbesteedt aan een externe wasserij. Zij leveren het schone wasgoed, gesorteerd per afdeling uit.

Hoeveel platgoed een afdeling precies nodig heeft, wordt bepaald op basis van ervaringscijfers. Door langere tijd bij te houden hoeveel een afdeling verbruikt, is berekend hoe groot de voorraad moet zijn. Met deze zogeheten norm wordt de hoeveelheid bedoeld, waarmee een afdeling één dag of weekend vooruit kan (onder normale omstandigheden).

Elke week wordt de voorraad geteld en die cijfers worden bij Newasco aangemeld. Zo wordt er precies genoeg platgoed geleverd om de voorraad weer te kunnen aanvullen tot de norm.

Wat moet je doen
 1. Zoek uit hoe de logistiek van het platgoed is geregeld. Stel vragen zoals:
  • Vindt er een ingangscontrole plaats?
  • Hoe verloopt het interne transport?
  • Wie controleert de kwaliteit en aantallen van het geleverde platgoed?
  • Wat gebeurt er als het daadwerkelijke verbruik veel hoger of lager is dan de norm?
 2. Tel de actuele voorraad op een willekeurige afdeling. Noteer de aantallen nauwkeurig en op de juiste manier.
 3. Vraag aan je werkbegeleider om je te helpen bij het aanmelden van de aantallen naar Newasco.
 4. Beantwoord de vragen. Dit doe je door op ‘Opdracht afronden’ te klikken.
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je hebt de opdracht nauwkeurig uitgevoerd.
 • Je kunt in je eigen woorden vertellen op welke manier de logistiek van het platgoed geregeld is.
tot 60 min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.