Warme maaltijd voorbereiden

  📧
Warme maaltijd voorbereiden
Je bent er bijna Terug
Alles op het juiste bord
Catering & food

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft zijn/haar werkwijze flexibel en correct op de omstandigheden afgestemd.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het voorbereiden van de warme maaltijd.
 • heeft gewerkt volgens de bedrijfsrichtlijnen t.a.v. hygiëne en voedselveiligheid.

 

 

 

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

In het ziekenhuis kom je om beter te worden. Daar hoort ook een goede en gezonde warme maaltijd bij. De verschillende maaltijdcomponenten worden door een extern bedrijf aangeleverd en vervolgens in een van de keukens verwerkt tot eenpersoonsmaaltijden. In deze opdracht help je mee om de maaltijden voor te bereiden.

Wat moet je doen
 1. Zoek uit hoe het proces van maaltijdbereiding is geregeld. Stel vragen zoals:
  • Wie levert de maaltijdcomponenten aan?
  • Hoe komen de bestellingen voor maaltijden binnen?
  • Op welke manier wordt de maaltijd serveergereed gemaakt?
  • Welke bereidingsinstructies zijn van toepassing?
  • Welke regels gelden er ten aanzien van hygiëne en voedselveiligheid?
  • Welke administratieve handelingen moeten gebeuren?
 2. Bij het voorbereiden van de maaltijden moet je samenwerken in team. Maak onderling afspraken, zodat je weet wat je doen moet.
 3. Stel de maaltijden voor een willekeurige afdeling samen. Werk zorgvuldig en volgens de voedselveiligheidsvoorschriften.
 4. Bij een warme bereiding worden temperaturen gemeten: deze moeten genoteerd worden in een HACCP-logboek. Voer de juiste checks uit en noteer de waarden in het logboek. Onderneem actie als de temperatuur niet volgens de normen is.

Klaar? Doe dan eventueel ook de opdracht Catering werkzaamheden afronden.

Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je hebt geassisteerd tijdens het serveergereed maken en/of bereiden van de maaltijd(componenten).
 • Je hebt gewerkt volgens de bedrijfsrichtlijnen t.a.v. voedselveiligheid en hygiëne.
 • In geval van een warme bereiding heb je een temperatuurcontrole uitgevoerd; de waarden heb je op juiste wijze geregistreerd.
60+ min.
***
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.