Distributieproces medische (hulp)middelen in kaart brengen

  📧
Distributieproces medische (hulp)middelen in kaart brengen
Je bent er bijna Terug
Slimme logistiek
Voorraad & logistiek

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft initiatief getoond door vragen te stellen.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval het in kaart brengen van het distributieproces van medische (hulp)middelen.

 

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Een infuuslijn of een katheter kun je niet zomaar bij een willekeurige groothandel bestellen. Los van het feit dat het om specialistische goederen gaat, moeten de spullen natuurlijk ook schoon zijn. Daarom heeft het Maasstad Ziekenhuis een eigen distributiecentrum in Barendrecht dat zorg draagt voor de levering van medische (hulp)middelen. Ook is er in Barendrecht een afdeling voor de specialistische reiniging van medische instrumenten gevestigd: de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA). In deze opdracht ga jij onderzoeken welke logistieke stappen en handelingen bij de uitgaande en binnenkomende medische (hulp)middelen voorkomen.

Wat moet je doen
 1. Onderzoek de logistiek tussen het Maasstad Ziekenhuis en het distributiecentrum in Barendrecht. Stel vragen zoals:
  • Welke goederenstromen zijn er?
  • Welke veiligheids- en vervoersvoorschriften gelden er?
  • Hoe worden de instrumenten verpakt bij de inname, tijdens het transport en bij de retour.
  • Welke administratieve handelingen moeten worden uitgevoerd?
 2. Rijd mee met de koeriersdienst. Let goed op en noteer alle handelingen die worden uitgevoerd.
 3. Genoeg informatie verzameld? Beantwoord dan de vragen. 
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je kunt de stappen en administratieve handelingen in het logistieke proces van medische instrumenten en hulpmiddelen benoemen.
 • Je bent op de hoogte van de belangrijkst veiligheids- en vervoersvoorschriften.
60+ min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.