Notuleren
Je bent er bijna Terug
Noteer het maar
Begeleiding

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Van een overleg wordt vaak een verslag gemaakt. Dit worden de notulen genoemd. Het maken van de notulen is best een pittig klusje. Je moet goed opletten en weten wat je wel en niet op hoeft te schrijven. Uiteindelijk ben jij als notulist de bron waarop later kan worden teruggegrepen. Wat hebben we toen afgesproken? Wie zei dat eigenlijk?

Er zijn ruwweg drie vormen waarop notulen kunnen worden vastgesteld:

 • Verslag op onderwerp: hierbij wordt van elk agendapunt een samenvatting gegeven.
 • Verslag op spreker: hierbij wordt per agendapunt wat iedereen heeft ingebracht.
 • Woordelijke en letterlijke verslagen: hierbij wordt alles wat er gezegd wordt genoteerd.
Wat moet je doen
 1. Zoek uit op welke manier er in jouw leerbedrijf wordt genoteerd. Zijn er notulen die je als voorbeeld kunt gebruiken? 
 2. Maak een opsomming van de onderwerpen die je allemaal wel moet opschrijven én van de onderwerpen die je allemaal niet hoeft op te schrijven.
 3. Neem deel aan een willekeurig overleg en maak daarvan de notulen.
 4. Stel de notulen op en laat deze vaststellen door de voorzitter.
Voldoende
 • Je hebt de notulen van het overleg opgesteld.
 • De notulen zijn volledig en in begrijpelijk Nederlands. Ze zijn voor iedereen die niet bij het overleg was goed te begrijpen.
 • Je hebt de notulen tijdig aan de voorzitter verstuurd en deze laten vaststellen.
tot 60 min.
***
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.