Voorbereiden van een functioneringsgesprek

  📧
Voorbereiden van een functioneringsgesprek
Je bent er bijna Terug
Hoe doe ik het?
Catering & food

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Je doet je werk met veel plezier en je zet je voor de volle honderd procent in. Althans dat vind jij. Maar wat vindt jouw leidinggevende er eigenlijk van? Is hij/zij ook tevreden over jouw functioneren? In het dagelijkse werk komt het er vaak niet van om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Meestal worden alleen de belangrijkste punten gemeld. Toch is het erg belangrijk om regelmatig met elkaar in gesprek te gaan over jouw functioneren. Tijdens zo’n gesprek, bespreek je met je leidinggevende niet alleen jouw prestaties op de werkvloer, maar ook jouw motivatie, eventuele problemen en dingen die je nog zou willen ontwikkelen. Kortom: functioneringsgesprekken zijn belangrijk en worden bij voorkeur geregeld gevoerd. 

Wat moet je doen
 1. Bekijk allereerst dit filmpje om te zien hoe een goed functioneringsgesprek verloopt.
 2. Plan een datum en moment voor het functioneringsgesprek. Vindt het gesprek op verzoek van je leidinggevende plaats? Dan is meestal de datum en tijdstip aan jou bekend gemaakt.
 3. Denk eerst even goed na over het te voeren gesprek. Je kunt jezelf afvragen:
  • Ben jij tevreden over jouw functioneren? En over dat van je leidinggevende?
  • Zijn er dingen die jij graag anders zou willen? Bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheden of betere samenwerking?
  • Zijn er problemen waar je tegenaan loopt?
  • Wil je nog dingen ontwikkelen? Wat wil je in de toekomst bereiken?
 4. Stel een gespreksagenda op door de vragen te beantwoorden. Om bij de vragen te komen moet je op ‘Opdracht afronden’ klikken.

Wil je een goede samenvatting van je gesprek? Maak dan na het gesprek deze opdracht.

Voldoende
 • Je hebt de gespreksagenda opgesteld volgens het richtsnoer; je hebt alle vragen beantwoord.
 • Je hebt de agenda tijdig aan je leidinggevende verstuurd. 
tot 60 min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.