Functioneringsgesprek afnemen

  📧
Functioneringsgesprek voorbereiden
Je bent er bijna Terug
Hoe gaat het?
Begeleiding

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleidersinfo

De student:

 • heeft zich op passende wijze op het functioneringsgesprek voorbereid.
 • heeft de agenda in begrijpelijk Nederlands opgesteld; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft agenda tijdig verstuurd; de technische inhoud zoals ‘initiatief’ en ‘datum/tijdstip’ zijn correct.

 

 

 

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Je stuurt je medewerkers aan en houdt in de gaten of ze hun werk goed doen. Over sommige dingen ben je tevreden. Over andere misschien niet. Tijdens het werk probeer je zoveel mogelijk bij te sturen. Maar hoe ervaart de medewerker dat eigenlijk? Is het voor hem wel altijd duidelijk wat er van hem verwacht wordt? Is hij ook tevreden over zijn functioneren? Kunnen er dingen beter?

Tijdens een functioneringsgesprek bespreek je niet alleen de prestaties op de werkvloer maar ook motivatie, eventuele problemen en talenten die de medewerker nog verder kan ontwikkelen. Kortom een functioneringsgesprek is dus meer dan alleen een beoordelingsgesprek. Het is een gelijkwaardig gesprek waarbij je samen met de medewerker kijkt hoe hij/zij het beste uit zichzelf kan halen.

Wat moet je doen
 1. Plan een datum en tijdstip voor het functioneringsgesprek.
 2. Verzamel informatie over de medewerker waar je het gesprek mee wilt voeren. Stel vragen zoals:
  • Welke taken verricht de medewerker?
  • Hoe voert de medewerker deze taken uit?
  • Welke dingen gaan heel goed? Welke kunnen beter?
 3. Nodig de medewerker tijdig uit voor het functioneringsgesprek. Stuur met de uitnodiging ook een gespreksagenda mee. Je kunt deze agenda opstellen door de vragen te beantwoorden. Om bij de vragen te komen moet je op ‘Opdracht afronden’ klikken.

Wil je een goede samenvatting van het functioneringsgesprek? Maak dan na het gesprek deze opdracht.

Voldoende
 • Je hebt de gespreksagenda voor het functioneringsgesprek opgesteld door alle vragen bij deze opdracht te beantwoorden.
 • Je hebt de agenda tijdig aan de medewerker verstuurd.
tot 60 min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.