Brandveiligheid in kaart brengen

  📧
Brandveiligheid in kaart brengen
Je bent er bijna Terug
Brand!
Hospitality & safety

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Je moet er niet aan denken, maar het kan gebeuren dat er brand uitbreekt. Weten wat je moet doen, kan levens redden. Zo moet elk bedrijf een vluchtplan hebben: een plan waarin staat waar de nooduitgangen zich bevinden en hoe een eventuele ontruiming het snelst en veiligst kan verlopen.
Ook hebben alle horecabedrijven brandpreventie- en blusapparaten. Je moet weten waar deze hangen. Bij deze opdracht ga jij in kaart brengen hoe de brandveiligheid op jouw locatie is geregeld.

Wat moet je doen
 1. Zoek uit wat er op jouw locatie geregeld is op het gebied van brandveiligheid en -preventie. Stel vragen, als:
  • Welke risico's zijn er?
  • Waar moeten medewerkers op letten?
  • Welke risico's kunnen er ontstaan door het toedoen van gasten?
 2. Zoek uit op welke plaatsen in het gebouw brandpreventie en blusapparatuur hangen. Je kunt een plattegrond gebruiken of er zelf eentje maken.
 3. Tot slot: Selecteer één verblijfsruimte en maak daarvan een plattegrond. Dit hoeft niet heel precies op schaal maar de verhoudingen moeten wel realistisch zijn. Geef hierop de nooduitgang(en) aan en teken de vluchtroute in. 

Wil je om feedback vragen na afloop van deze opdracht? Klik dan hier om iemand uit te nodigen tot het geven van feedback.

Voldoende
 • Je weet precies waar de brandpreventie en -blusapparatuur zich in het pand bevinden. En je hebt deze ingetekend op je plattegrond.
 • Je kent het vluchtplan en je weet wat jouw taak is in geval van brand.
 • Je kent de risico’s die er zijn ten opzichte van brandgevaar. Je kunt benoemen welke risico’s ontstaan door toedoen van medewerkers en welke door gasten.
tot 60 min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.