Afspraken maken over onderlinge samenwerking

  📧
Afspraken maken over onderlinge samenwerking
Je bent er bijna Terug
Afgesproken!
Begeleiding

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft alle vragen beantwoord.
 • heeft korte, actieve zinnen gebruikt en is niet te formeel.
 • heeft feiten en/of bewijzen aangehaald bij de beantwoording van de vragen.
 • is voldoende specifiek geweest in zijn/haar bewoordingen (niet vaag of algemeen).

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Succesvol samenwerken? Klinkt als de normaalste zaak van de wereld.
Dat samenwerken in de praktijk lastig kan zijn, heeft meestal met verwachtingen te maken. Wie doet wat? Hoe houd je het gezellig? Op welke manier wordt het doel van de samenwerking in de gaten gehouden? En… wat als het een keer misgaat, wat gebeurt er dan? 

Wat moet je doen
 1. Zodra je weet met wie je gaat samenwerken, moet je even samen gaan zitten.
  Bespreek met elkaar op welke manier je met de ander wilt gaan samenwerken.
  Klik op ‘Opdracht afronden’ en beantwoord alle vragen. Dan heb je alle afspraken netjes op een rijtje.
 2. Optioneel
  Vergelijk de antwoorden met die van je samenwerkingspartner. Zitten jullie op één lijn of zijn er verschillen die besproken moeten worden?
Voldoende
 • Alle vragen zijn beantwoord.
 • De antwoorden zijn SMART geformuleerd.
tot 60 min.
***
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.