BHV in kaart brengen
Je bent er bijna Terug
Alles in orde?
Receptie

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft zijn/haar werkwijze flexibel en correct op de omstandigheden afgestemd.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het onderzoek naar de BHV-organisatie van het Albeda College en de administratieve controle van de BHV.

 

 

 

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Waar veel mensen bij elkaar komen, zoals in een school, bestaan risico’s op ongewenste gebeurtenissen. Natuurlijk wordt er regelmatig gecontroleerd of het gebouw nog veilig is, en zijn er vluchtroutes en nooddeuren. Deze worden aangegeven op een zogeheten ontruimingsplan.

Maar ongewenste gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld een ongeval, kun je nooit helemaal voorkomen. Daarom heeft elk bedrijf altijd bedrijfshulpverlening (BHV). Iemand van de BHV heeft een speciale opleiding gehad om bij gevaarlijke situaties medewerkers en gasten hulp te kunnen verlenen. Mocht er dus iets gebeuren, dan wordt een BHV'er ingeschakeld.

Wat moet je doen
 1. Zoek uit hoe je een ongewenste situatie kunt melden bij het Albeda College.
 2. Welke alarmnummers zijn van toepassing om noodsituaties te melden?
 3. Zoek uit hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) bij het Albeda College is georganiseerd. Stel vragen zoals:
  • Uit welke onderdelen bestaat de BHV?
  • Hoe wordt dit gecontroleerd?
  • Hoe vaak wordt een controle uitgevoerd (dit wordt de frequentie genoemd)? Wat is verplicht?
 4. Zoek uit welk ontruimingsplan van toepassing is op de centrale hal.
 5. Controleer in de administratie of alle verplichte controles van de BHV in de juiste frequentie zijn uitgevoerd. En of alles actueel en in orde is.
Voldoende
 • Je weet hoe de BHV bij het Albeda College is geregeld.
 • Je weet waar je tijdens een administratieve controle van de BHV op moet letten en waarom.
 • In het geval van door jou gesignaleerde problemen, heb je advies gevraagd aan collega’s, begeleider of leidinggevende.
 • Je hebt de vragen bij afronding juist beantwoord.
60+ min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.