Bijvullen van koffieautomaten

  📧
Bijvullen van koffieautomaten
Je bent er bijna Terug
Lekker bakkie koffie!
Conciërge

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft de opdracht individueel afgerond, ook al is er tijdens de opdracht samengewerkt.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd. Eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het schoonmaken en bijvullen van de koffieautomaten.
 • heeft de vragen foutloos beantwoord (bij afronding).

 

 

 

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Even lekker een bakkie koffie doen. Een straffe espresso of een cappuccino. Om ervoor te zorgen dat iedereen op elk moment kan genieten van een lekker bakkie troost moeten de automaten natuurlijk wel regelmatig worden bijgevuld. Het bijvullen, schoonmaken en dagelijks onderhouden van de koffieautomaten gebeurt door de medewerkers van de facilitaire dienst. Als er een storing is, moet deze snel verholpen worden. Lukt dit niet? Dan moet de storing worden gemeld aan het bedrijf dat de automaten heeft geplaatst. 

Wat moet je doen
 1. Zoek uit hoe het schoonmaken en bijvullen van de koffieautomaten in zijn werk gaat. Stel vragen zoals:
  • Welke schoonmaakmiddelen en -materialen zijn nodig om het werk te kunnen doen? Welke zijn verplicht?
  • Welke onderdelen worden gereinigd en hoe gaat dit in zijn werk?
  • Welke producten zitten er in de automaat?
  • Welke opslag- of bewaarcondities zijn van toepassing op die producten?
  • Welke administratieve handelingen moeten er worden uitgevoerd?
 2. Loop samen met een facilitair medewerker een schoonmaak en bijvulronde langs de koffieautomaten. Werk methodisch en zorgvuldig.
 3. Voer de bijbehorende administratieve handelingen uit. Vraag je werkbegeleider om de registratie te controleren!
 4. Controleer de werking van de automaat; meld storingen volgens de bedrijfsrichtlijnen.
Voldoende
 • Je hebt je voorafgaand aan het schoonmaken en bijvullen van de koffieautomaten op de hoogte gesteld van de kritieke punten; tijdens de opdracht heb je initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je hebt de koffieautomaten op de juiste wijze schoongemaakt en bijgevuld.
 • Je hebt de vragen (bij afronding) correct en volledig beantwoord.
tot 60 min.
***
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.