Inspectieronde buiten het gebouw lopen

  📧
Je bent er bijna Terug
Lekker naar buiten
Conciërge

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft initiatief getoond door vragen te stellen.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het uitvoeren van een inspectieronde buiten het gebouw.
 • heeft zijn/haar bevindingen overlegd met de begeleider.

 

 

 

 

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

De conciërge is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw. Niet alleen binnen maar ook buiten. Wie het Albeda College bezoekt ziet als eerste de buitenkant van het gebouw. Best belangrijk dus dat dat er netjes uitziet. En dat het veilig is natuurlijk. Jij kunt daarvoor zorgen door de buitenkant van het gebouw regelmatig te inspecteren en op tijd meldingen door te geven.

Wat moet je doen
 1. Informeer welke buitenruimte(n) bij het Albeda College horen. Stel een lijstje op van dingen waar je op moet letten. Denk daarbij aan de volgende zaken:
  • Is alles netjes? Of ligt er afval?
  • Doet de buitenverlichting het?
  • Zijn er beschadigingen en/of vernielingen aan het gebouw?
  • Zijn er punten die bereikbaar moeten zijn? En zo ja, is dat het geval?

   Overleg met je begeleider of er nog dingen op je lijst ontbreken.
 2. Loop een inspectieronde om het gebouw. Inspecteer alles aan de hand van je lijstje. Vallen je ook nog andere dingen op? Schrijf ze op.
 3. Maak een lijstje van de situaties die volgens jou verbeterd moeten worden. Bespreek met je begeleider welke zaken in een melding moeten worden omgezet. De meldingen moet je altijd volgens de bedrijfsrichtlijnen en in overleg met je begeleider doen.
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door zelf een controlelijst te maken en vragen te stellen.
 • Je weet welke buitenruimte(n) bij het Albeda College horen.
 • Je hebt de controle buiten het gebouw zorgvuldig uitgevoerd. Je hebt tijdens de inspectieronde altijd gastgericht en professioneel gewerkt.
 • Je hebt met je begeleider besproken welke zaken in een melding moeten worden omgezet. 
60+ min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.