Oud papier ophalen
Je bent er bijna Terug
Papier hier!
Conciërge

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft de opdracht individueel afgerond, ook al is er tijdens de opdracht samengewerkt.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het ophalen van oud papier.
 • heeft de vragen foutloos beantwoord (bij afronding).

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Printjes, kladnotities, mislukte kopietjes, verpakkingsmaterialen. Gewoon in de prullenbak ermee? Nee, natuurlijk niet! Dat wordt natuurlijk allemaal gerecycled. Maar dan moet al dat papier wel regelmatig worden verzameld en afgevoerd. 

Wat moet je doen
 1. Zoek uit hoe de logistiek van het inzamelen van oud papier op het Albeda College in zijn werk gaat. Stel vragen zoals:
  • Waar bevinden zich de locaties waar het oud papier wordt verzameld?
  • Zijn er speciale zaken waar je rekening mee moet houden tijdens het inzamelen?
  • Hoe wordt het oud papier afgevoerd?
 2. Loop een ronde door de locatie om het oud papier op te halen.
 3. Klaar? Zorg dat je alles netjes achterlaat.
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je kunt in je eigen woorden vertellen op welke manier de logistiek van het oud papier inzamelen is geregeld.
 • Je hebt de vragen (bij afronding) correct en volledig beantwoord.
tot 60 min.
*
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.