Assisteren bij receptiewerkzaamheden

  📧
Assisteren bij receptiewerkzaamheden
Je bent er bijna Terug
Kan ik u helpen?
Receptie

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • is goed op de hoogte van procedures, maatregelen, werkwijzen en technieken.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, de uitvoering van receptiewerkzaamheden in veelvoorkomende (standaard) situaties.
 • heeft zijn/haar werkwijze flexibel en correct op de omstandigheden afgestemd.
 • is te allen tijde bereikbaar tijdens de opdracht; beschikt over een open en toegankelijke beroepshouding.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Als je achter de entreebalie van de receptie zit, ben je misschien wel de belangrijkste werknemer van het bedrijf. De entreebalie is het visitekaartje van de locatie. Bezoekers verwachten dat medewerkers van de entreebalie (bijna) alles van de locatie weten. Je zult vragen krijgen over van alles en nog wat. Een gastgerichte houding is onmisbaar. Jij kunt het extra goed doen door de manier waarop je gasten te woord staat, hoe je hun vragen beantwoordt en hoe je ze naar de juiste persoon doorverwijst of doorverbindt. 

Wat moet je doen
 1. De entreebalie beantwoordt de telefoon, verbindt door met afdelingen en medewerkers, voert administratieve taken uit, is het aanspreekpunt voor bezoekers zoals gasten en leveranciers, af- en uitgiftepunt van sleutels, en waarschijnlijk gebeurt er nog veel meer. Zoek uit welke overige activiteiten bij de taken van de entreebalie horen.
 2. Assisteer bij receptiewerkzaamheden in standaard en veelvoorkomende situaties. Voor sommige taken heb je misschien eerst nog een instructie nodig. Spreek dus met de begeleider af welke werkzaamheden je gaat doen. Werk gastgericht en volgens de bedrijfsrichtlijnen.
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door over de taken die bij de (locatie)receptie horen vragen te stellen.
 • Je kunt receptiewerkzaamheden noemen die veel voorkomen.
 • Je hebt geassisteerd bij de uitvoering van standaard receptiewerkzaamheden; je hebt je daarbij aan de afgesproken taken en werkwijze(n) gehouden.
 • Je hebt gastgericht volgens de bedrijfsrichtlijnen gewerkt.
 • Eventuele, administratieve werkzaamheden heb je nauwgezet uitgevoerd.
60+ min.
***
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.