Opstellen van een gebruiksinstructie

  📧
Opstellen van een gebruiksinstructie
Je bent er bijna Terug
Zo doe je dat
Facility & overig

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • is goed op de hoogte van de kritieke stappen die nodig zijn om een handeling goed uit te leggen.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het opstellen van een gebruiksinstructie.
 • heeft de gebruiksinstructie zelf getest.
 • de gebruiksinstructie is correct, volledig en in begrijpelijke taal opgesteld.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Spullen in elkaar zetten, apparaten gebruiken of schoonmaken. Het gaat allemaal sneller en eenvoudiger als je weet hoe het moet. Daarvoor zijn gebruiksinstructies. Die vertellen je stap voor stap hoe iets werkt. Een goede gebruiksinstructie zorgt er voor dat iedereen snapt wat er gedaan moet worden. Zo kun je veilig en goed aan het werk. Bij De Zellingen worden veel apparaten en gereedschappen gebruikt. Er zijn dus verschillende soorten gebruiksinstructies nodig. Help jij mee om ze te maken?

Wat moet je doen
 1. Zoek uit welke gebruiksinstructie er gemaakt moet worden. Maak een lijst met alle stappen die nodig zijn om de handelingen goed uit te voeren. Stel vragen als:
  • Wat moet er gedaan worden?
  • Welke apparatuur is daarbij nodig?
  • Welke stappen zijn er nodig om alles gedaan te krijgen?
  • Moeten er dingen worden voorbereid?
  • In welke volgorde moeten die stappen worden uitgevoerd?
  • Zijn er veiligheidsrisico's?
  • Wat kan er mis gaan? En wie moet er dan bij geroepen worden?
  • Hoe zorg je er voor dat de instructie voor iedereen duidelijk is?
  • Welke afbeeldingen moet je toevoegen, vind je?
 2. Maak de gebruiksinstructie. Probeer je in te leven in iemand die de handelingen voor de allereerste keer moet doen. Houd een logische volgorde aan.
   
 3. Controleer je gebruiksinstructie door er zelf een keer mee te oefenen. Niets vergeten? Klopt alles? Laat de instructie dan beoordelen door je begeleider.
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je hebt een gebruiksinstructie gemaakt in logische stappen. Je heb deze nog een keer gecontroleerd door de instructie zelf uit te voeren.
 • Je hebt goedkeuring gekregen van je begeleider op de gebruiksinstructie.
60+ min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.