Inspecteren buitenruimte(n)

  📧
Inspecteren buitenruimte(n)
Je bent er bijna Terug
Lekker naar buiten
Onderhoud, techniek & huismeesterschap

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleidersinfo

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft initiatief getoond door vragen te stellen.
 • heeft zelfstandig een controle uitgevoerd van de buitenruimte(n).
 • heeft zijn/haar bevindingen overlegd met de werkbegeleider.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Rijckehove ligt in een mooie omgeving met veel groen eromheen. Dat is fijn voor de bewoners maar ook voor de omwonenden. Zij kunnen er wandeling maken, of gewoon even lekker in de zon zitten. Maar de buitenruimte is meer dan dat. Denk bijvoorbeeld aan de parkeerplekken. De Zellingen wil graag dat deze buitenruimten er netjes uitzien. Jij kunt daarvoor zorgen door de buitenruimte(n) regelmatig te controleren en op tijd meldingen door te geven.

Wat moet je doen
 1. Informeer welke buitenruimte(n) allemaal bij de locatie horen. Vraag naar de checklist van de buitenboel. Verzamel de benodigde materialen voor een inspectieronde.
 2. Loop een ronde door de buitenruimte(n). Inspecteer alles aan de hand van de checklist en onderneem de nodige actie. Vallen je ook nog andere dingen op? Schrijf ze op.
 3. Maak een lijstje van de situaties die volgens jou verbeterd moeten worden. Bespreek met je werkbegeleider welke zaken in een melding moeten worden omgezet. De meldingen moet je altijd volgens de bedrijfsrichtlijnen en in overleg met je werkbegeleider doen.
Voldoende
 • Je weet welke buitenruimten bij De Zellingen horen.
 • Je hebt de controle van de buitenruimte(n) zorgvuldig uitgevoerd.
 • Je hebt met je werkbegeleider  besproken welke zaken in een melding moeten worden omgezet.
60+ min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.