Schoonmaakinspectie uitvoeren

  📧
Schoonmaakinspectie uitvoeren
Je bent er bijna Terug
Check! Dubbelcheck!
Schoonmaak

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleidersinfo

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft methodisch gewerkt: stap voor stap en in een juiste, doelmatige volgorde.
 • heeft zijn werkzaamheden aan de omstandigheden aangepast.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het inspecteren van de schoonmaak.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Bij De Zellingen wordt regelmatig en stap voor stap schoongemaakt. Natuurlijk wordt daarbij uiterst zorgvuldig en netjes gewerkt volgens een schoonmaakwerkplan. Maar een mens is ook maar een mens, dus een foutje is zo gemaakt. Of gewoon iets vergeten. Daarom is het nodig dat een schoonmaakactiviteit gecheckt wordt. In deze opdracht ga jij een inspectie uitvoeren.

Wat moet je doen
 1. Bespreek met je werkbegeleider welke ruimte(n) moeten worden geïnspecteerd en welke checklist daarbij hoort.
 2. Bekijk de checklist. Is het jou allemaal duidelijk? Of heb je nog vragen?
 3. Inspecteer de ruimte(n) aan de hand van de checklist Je moet methodisch werken. Dit betekent: stap voor stap en in een logische volgorde. Bovendien moet je rekening houden met de bedrijfs- en locatierichtlijnen. 
Voldoende
 • Je hebt de inspectie zorgvuldig en stap voor stap uitgevoerd.
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je hebt je werkwijze aan onvoorziene omstandigheden aangepast, zoals de omgeving of het gedrag van bewoners.
60+ min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.