Koffie- en theeronde
Je bent er bijna Terug
Bakkie doen?
Catering & food

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit het geval, het serveergereed maken van huishoudelijke dranken zoals koffie en thee, het lopen van de koffie- en theeronde, afruimen en inspectiegereed maken van bereidingsruimte(n) en apparatuur.
 • heeft gastgericht gewerkt.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Even een kopje koffie drinken. Voor de meeste mensen niets bijzonders. Maar voor wie revalideert of afhankelijk is van zorg, is het echt een bakkie troost. Een moment van rust en ontspanning. Voor dementerende ouderen is de koffiepauze vaak een moment van herkenning. En sommige cliënten hebben een motorische beperking. Hoe wordt daar rekening mee gehouden? Ontdek het bij deze opdracht. 

Wat moet je doen
 1. Stel vragen en ontdek hoe de koffie- en theeronde moet worden uitgevoerd. Hierbij kun je denken aan vragen als:
  • Wanneer is de koffie- en theeronde?
  • Wie krijgt wat? Hoe wordt rekening gehouden met bijzondere wensen of behoeften van cliënten?
  • Wat als er bezoek is?
  • Wordt er naast warme dranken zoals koffie en thee nog iets anders geserveerd? En hoe dan?
  • Hoe wordt rekening gehouden met motorische beperkingen?
  • Hoe wordt rekening gehouden met voedingswensen en -eisen?
  • Hoe kan het werk veilig en efficiënt gebeuren, zonder gevaar voor cliënt, jezelf en de ander?
 2. Assisteer bij de voorbereiding van de koffie- en theeronde. Zet koffie en thee volgens de gebruiksinstructies. Volg recepturen en aanwijzingen nauwkeurig op; eventuele afwijkingen kunnen grote gevolgen hebben voor bewoners en/of patiënten.

 3. Loop de koffie- en theeronde volgens de bedrijfsrichtlijnen. Werk gastgericht en veilig. Zorg voor een goede werkhouding.

 4. Debarrasseer na afloop en maak de apparatuur gebruiksgereed. 
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je hebt geassisteerd tijdens het serveergereed maken.
 • Je hebt de koffie- en theeronde zelf uitgevoerd.
 • Je hebt tijdens het contact met gasten gastgericht gewerkt, volgens de bedrijfsrichtlijnen.
60+ min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.