Buffet opstellen en onderhouden

  📧
Buffet opstellen en onderhouden
Je bent er bijna Terug
Heeft u nog wat?
Catering & food

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft zijn/haar werkwijze flexibel en correct op de omstandigheden afgestemd.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de werkzaamheden doelmatig georganiseerd, ook bij een individuele taak.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het inrichten van een buffet (klein of groot, dat maakt niet uit).
 • heeft het eigen werk gecontroleerd op kwaliteitscriteria; schone attributen is hier de norm.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Een buffet, gezellig! Als er tenminste genoeg is voor iedereen. En als de volgorde van de buffet items logisch is. Het is namelijk geen pretje als gasten telkens vragen of een bepaald gerecht er nog is, of als ze het bestek niet kunnen vinden. Worden gerechten op een buffet gepresenteerd, dan is het opletten met de hygiëne! Wist jij dat gekoelde gerechten maar 2 uur ongekoeld op een buffet mogen staan? En wist je ook dat warme gerechten een minimale serveertemperatuur moeten hebben? 

Wat moet je doen
 1. Bereid eerst het buffet voor, door de juiste materialen te verzamelen. Dit worden ook wel ‘voorbereidende werkzaamheden’ genoemd. Dit zijn onder andere:
  • Het plaatsen van buffettafel(s) en gastentafels.
  • Het opdekken van buffettafel(s) en gastentafels.
  • De mise-en-place van borden, bestek, glazen, dranken e.d.
 2. Richt het buffet in volgens de bedrijfsrichtlijnen. Zorg voor een doelmatige volgorde, voldoende loopruimte en een goede routing!
Voldoende
 • Je hebt materialen weloverwogen gekozen en op de juiste wijze gebruikt.
 • Je hebt de benodigde hoeveelheden goed ingeschat en aangepast aan de verwachte drukte.
 • Je hebt het buffet gecheckt op volledigheid van onderdelen.
 • Je hebt voedselveilig gewerkt; de 2-uursborging is toegepast en de voorgeschreven temperatuurcontroles zijn uitgevoerd.
 • Je hebt voor het plaatsen van de buffet items gecontroleerd of deze schoon zijn.
tot 60 min.
***
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.