Boodschappen doen
Je bent er bijna Terug
Niet vergeten!
Facility & overig

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft methodisch gewerkt: stap voor stap en in een juiste, doelmatige volgorde.
 • heeft de activiteit aan de omstandigheden aangepast.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd. Eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het onder begeleiding doen van boodschappen in groepsverband.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Jij kunt gewoon naar de supermarkt toe als je iets wil kopen. De bewoners en cliënten van Careyn hebben daar hulp bij nodig. Er moet van alles worden geregeld: de afdeling op de hoogte stellen, de mensen aankleden en een verzorger inschakelen om mee te gaan. Het is namelijk niet de bedoeling dat je alleen op pad gaat.

Wat moet je doen
 1. Stel vragen en zoek uit op welke manier boodschappen doen in zijn werk gaat. Hierbij kun je denken aan vragen als:
  • Wat is het doel? Welke boodschappen moeten worden gedaan? Wie beslist wat er gekocht wordt? En… wie betaalt er eigenlijk?
  • Welke voorbereiding is nodig om boodschappen te kunnen doen?
  • Op welke manier wordt de afdeling op de hoogte gesteld?
  • Wie is er tijdens het boodschappen doen verantwoordelijk voor het welzijn?
  • Wanneer moet je weer terug zijn? En wat gebeurt er dan?
  • Weten de cliënten hoe laat de activiteit begint? Moeten cliënten worden opgehaald? Zo ja, wie doet dat?
 2. Assisteer bij de voorbereidingen. Pas als alles goed is voorbereid, kun je vertrekken.
   
 3. Voer de activiteit uit. In dit geval, het doen van boodschappen.
   
 4. Weer terug op de locatie? Rond dan netjes de activiteit af en vraag je begeleider om feedback.
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je hebt geholpen bij de voorbereidingen; middelen en materialen zijn op tijd aanwezig.
 • Je hebt gast- en servicegericht gewerkt.
 • Je hebt je werkzaamheden aan de omstandigheden aangepast.
 • Je hebt volgens de bedrijfsrichtlijnen en procedures gehandeld.
60+ min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.