Bezoekers ontvangen en doorverwijzen

  📧
Bezoekers ontvangen en doorverwijzen
Je bent er bijna Terug
Van harte welkom
Hospitality & safety

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • is goed op de hoogte van interne loop- en verkeersroutes, tijdelijke stremmingen en in- en uitgangsprocedures.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het ontvangen en doorverwijzen van bezoekers.
 • heeft zijn/haar werkwijze flexibel en correct op de omstandigheden afgestemd.
 • is tijdens de opdracht te allen tijde bereikbaar; beschikt over een open en toegankelijke beroepshouding.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Bij Careyn wonen mensen. Soms voor lange tijd, soms heel even. En die mensen krijgen bezoek, net als jij en ik. Meestal familie of vrienden. Op de locaties worden bovendien goederen afgeleverd, die nodig zijn om goede zorg te kunnen bieden. Het komt ook voor dat ambulant-medisch personeel een bezoek brengt aan de locatie, bijvoorbeeld therapeuten, verpleegkundigen of artsen. Careyn wil graag dat al die bezoekers vlot en goed worden doorverwezen. En dat ze zich bijzonder welkom voelen natuurlijk!

Wat moet je doen
 1. Zoek uit op welke manier het bezoek op jouw locatie is geregeld. Hierbij kun je denken aan vragen als:
  • Zijn er bezoektijden van toepassing? Welke bezoektijden zijn er?
  • Kan bezoek zomaar binnenlopen? Of zijn er maatregelen genomen op het gebied van ingangscontrole?
  • Wie verwijst de bezoekers door? Wie is voor het doorverwijzen verantwoordelijk?
  • Wat is van toepassing op beroepsmatig bezoek, bijvoorbeeld van ambulant, medisch personeel?
 2. Assisteer bij het ontvangen en doorverwijzen van bezoekers. Heet bezoekers welkom volgens de bedrijfsrichtlijnen. Werk gastgericht. Wil je extra service geven? Graag! Doe dit volgens de bedrijfs- en locatierichtlijnen.
   
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je hebt gastgericht gewerkt volgens de bedrijfsrichtlijnen.
 • In geval van ingangsmaatregelen heb je deze nauwgezet uitgevoerd; eventuele bezoekersregistratie is op de juiste wijze uitgevoerd. 
60+ min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.