Extern patiëntenvervoer
Je bent er bijna Terug
U bent er bijna!
Hospitality & safety

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd. Eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het assisteren bij in of extern patiëntenvervoer in veelvoorkomende, standaard situaties.
 • heeft gastgericht gewerkt.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Het is voor niemand fijn om de hele dag op dezelfde plek te zijn. Waarschijnlijk kun jij je prima bewegen en zelfstandig beslissingen nemen. Voor veel bewoners of cliënten van Careyn is dat niet zo. Zij hebben hulp nodig om van de ene naar de andere plek te kunnen gaan. Van a naar b binnen de locatie? Dat heet ‘intern patiëntenvervoer’. Gaat een bewoner of cliënt naar buiten, bijvoorbeeld naar de fysio? Dat heet ‘extern patiëntenvervoer’.

Wat moet je doen
 1. Stel vragen en zoek uit wat er allemaal moet gebeuren om bewoners of cliënten op een goede manier te kunnen vervoeren. Hierbij kun je denken aan vragen als:
  • Mag een bewoner of cliënt zomaar van a naar b? Of geldt een meldingsprocedure?
  • Mag jij zomaar met een cliënt of bewoner op pad? Wat mag wel en wat mag niet?
  • Hoe moet de begeleiding worden aangepast op beperkte mobiliteit, bijvoorbeeld als iemand in een rolstoel zit of loopmiddelen nodig heeft?
  • Welke bedrijfsrichtlijnen zijn van toepassing op het patiëntenvervoer?
  • Is de vervoersroute vrij van obstakels? Wordt de bewoner of cliënt elders weer opgevangen?
 2. Assisteer bij de voorbereiding en uitvoering van het patiëntenvervoer. Let op! Medische en/of medisch-technische handelingen kun je niet doen. Vraag bij twijfel de zorgverlener om advies.
   
 3. Van jou wordt verwacht dat jij je als een VIP gedraagt: Vriendelijk, Inlevend en Professioneel.
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je hebt jouw taak of werkwijze afgestemd met de zorgverlener en/of de anderen die bij het vervoer betrokken zijn.
 • Je hebt rekening gehouden met eventuele vervoersbeperkingen.
 • Je hebt tijdens het vervoer samengewerkt met anderen (niet alleen).
 • Je hebt dienstverlenend volgens de bedrijfsrichtlijnen gewerkt.
 • In geval van onveilige of ondoelmatige situaties heb je deze bij de verantwoordelijke gemeld.
60+ min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.