Werkingscontroles uitvoeren en meldingen doen

  📧
Werkingscontroles uitvoeren en meldingen doen
Je bent er bijna Terug
Werkt het?
Onderhoud, techniek & huismeesterschap

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd. Eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, het checken van installaties of apparatuur op een correcte werking. Daarbij is gewerkt volgens de opgedragen taakverdeling en volgens de bedrijfsrichtlijnen.
 • heeft veilig gewerkt.
 • heeft maatregelen genomen om de overlast te beperken.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Elk gebouw bevat technische installaties: een cv-hok met ketels en boilers, een keuken met apparatuur, een verblijfsruimte met televisie en internet… Zulke installaties moeten regelmatig gecontroleerd worden. Checken dus of ze goed werken! Stel dat een apparaat of installatie niet goed blijkt te werken. Wat moet jij dan doen?

Wat moet je doen
 1. Vraag welke installaties of apparaten regelmatig (volgens plan in een bepaalde frequentie) op werking worden gecontroleerd. Probeer door te krijgen op welke manier er binnen Careyn met onderhoud en vervanging wordt omgegaan. Hierbij kun je denken aan vragen als:
  • Welke installaties of apparatuur moet periodiek op worden gecontroleerd?
  • Welke controles zijn uitbesteed aan anderen?
  • Op welke manier wordt de controle geregistreerd? Hoe wordt een eventuele storing gemeld?
  • Welke apparatuur is nodig om de installaties te checken?
  • Wat gebeurt er om overlast voor gebruikers  te beperken?
 2. Assisteer bij het checken van technische installaties of apparatuur. Let op! Een controle moet veilig gebeuren. Schat de situatie goed in; zorg dat je weet waar eventuele ehbo zich bevindt! En… werk ergonomisch en hanteer de juiste gereedschappen. Ook belangrijk: als de controle gevolgen heeft voor bewoners of cliënten, dan moet de afdeling op de hoogte worden gesteld.
  Twijfel je? Vraag dan hulp. Eigenwijs zijn betekent schade, dat wil je vast niet. 
Voldoende
 • Je hebt initiatief getoond door vragen te stellen.
 • Je hebt jouw taak of werkwijze afgestemd met de huismeester (klusjesman).
 • Je hebt maatregelen genomen om veilig aan het werk te kunnen.
 • Je hebt maatregelen genomen om de overlast te beperken.
 • Je hebt de werking van een installatie gecheckt of daar bij geassisteerd.
 • Je hebt het resultaat terug- of afgemeld volgens de bedrijfsrichtlijnen.
 • In geval van onveilige of ondoelmatige situaties heb je deze gemeld bij de verantwoordelijke.
60+ min.
**
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.