Planmatige schoonmaakwerkzaamheden

  📧
Planmatige schoonmaakwerkzaamheden
Je bent er bijna Terug
Keep it clean
Catering & food

Zó wordt het een succes

 • Peil de beginsituatie: wat weet de student al van deze taak?
 • Vraag de student om de opdracht zelf goed door te lezen: vraag daarna om een samenvatting in eigen woorden.
 • Licht de opdracht toe in hapklare brokken: wees duidelijk over de diverse onderdelen van de opdracht. 
 • Benadruk dan de kritieke onderdelen van de opdracht: leg uit waar de student op zal moeten letten.
 • Wees transparant en open: vertel welke beoordelingscriteria op deze opdracht van toepassing zijn.
 • Geef gelegenheid om vragen te stellen: spreek af op welke manier je terugkijkt op de opdracht. Wie neemt het initiatief?

Begeleiders info

De student:

 • heeft zich op passende wijze op de opdracht voorbereid.
 • heeft zijn/haar werkwijze flexibel en correct op de omstandigheden afgestemd.
 • heeft de handelingen goed uitgevoerd; eventuele foutjes of onvolkomenheden zijn binnen een aanvaardbare marge.
 • heeft de voorgeschreven, kritieke onderdelen uitgevoerd. In dit geval, de schoonmaakwerkzaamheden.
 • heeft het eigen werk gecontroleerd op de voorgeschreven beoordelingscriteria.

Houding tijdens de opdracht

De student:

 • heeft een proactieve en flexibele houding. 
 • kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant.
 • past passende omgangsvormen toe.
 • toont een actieve en initiatiefrijke (werk-)houding.
 • kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden.
 • heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren.
 • overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn.
 • gaat discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit.
Situatie

Moet er worden schoongemaakt? Denk dan eerst goed na over de manier waarop je te werk wil gaan. Kijk eerst goed wat er moet gebeuren. Werk-, bereidings- en verblijfsruimtes, badkamers en appartementen verschillen van elkaar. Cliënten verschillen ook van elkaar. Bij sommige is het schoonmaken moeilijk, bij andere makkelijk. 

Wat moet je doen
 1. Plan de schoonmaakwerkzaamheden, door jezelf of anderen vragen te stellen. Hierbij kun je denken aan vragen als:
  • Wat moet er worden schoongemaakt? In hoeveel tijd?
  • Welke onderdelen zijn kritiek? Welke onderdelen zijn het belangrijkst?
  • Welke werkvolgorde is het beste? Is er een voorgeschreven werkwijze?
  • Zijn alle materialen beschikbaar om het werk veilig en goed te kunnen doen?
 2. Voer de schoonmaakwerkzaamheden stap voor stap uit. Werk veilig en ergonomisch; respecteer de privacy van cliënten. 
Voldoende
 • Je hebt de werkzaamheden planmatig uitgevoerd.
 • De kwaliteit van het schoonmaakwerk voldoet aan de eisen.
 • Je hebt veilig en ergonomisch gewerkt.
tot 60 min.
***
Alle leeftijden

Hoe ging het?

Opdracht gedaan? Top! Beantwoord de vragen die hieronder staan. We raden je aan om de vragen en je antwoorden te bespreken met je begeleider. Daarna kan je hem aan jezelf mailen.


Gebruik maximaal 140 tekens

Alle vragen ingevuld?

Je kunt de antwoorden mailen; een soort bewijs dat je goed op de opdracht hebt teruggekeken. Stuur de antwoorden altijd naar jezelf. Wil je jouw begeleider of anderen informeren? Je kunt meerdere e-mailadressen toevoegen.

Ja, ik verklaar dat ik deze opdracht ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Met andere woorden: ik heb deze opdracht gedaan. De vragen die ik zojuist heb beantwoord, vormen een goede weergave van mijn ervaringen. In een begeleidingsgesprek, ook als dit pas later bijvoorbeeld op school plaatsvindt, ben ik bereid om mijn antwoorden toe te lichten. Mijn werkbegeleider is op de hoogte gebracht van deze opdracht.